Taxorna för 2022 är klara

Avgifter som debiteras inom socialtjänsten

Gällande taxa för 2022
Insatser markerade med asterisk (*) ingår i maxtaxan

Avgifter i ordinärt boende
- Trygghetslarm, 261 kronor per månad*
- Hemtjänst, 303 kronor per timme*
- Matdistribution (beställning + leverans), 676 kronor per månad*
- Matdistribution (kost), 52 kronor per portion
- Kost dagverksamhet, 64 kronor per portion
- Fika dagverksamhet, 104 kronor per månad
- Fallförebyggande fixartjänst, kostnadsfritt

Avgifter på kortvården
- Omvårdnad, 72 kronor per dygn*
- Kost, 110 kronor per dygn

Avgifter i vård- och omsorgsboende
- Service och omvårdnad, 2170 kronor per månad*
- Kost, 3302 kronor per månad

Avgifter hemsjukvård, inklusive rehab
- Hemsjukvård månadsavgift, 313 kronor per månad*
- Näringsdryck, 9 kronor per förpackning
- Sondmat, 3302 kronor per månad
- Rehabbesök, 313 kronor per månad (om du inte redan debiteras månadsavgift)*
-Hämtning/rengöring av hjälpmedel, 272 kronor per tillfälle
- Höftpaket, 300 kronor som engångskostnad
- Restvärde hjälpmedel vid oaktsamt handhavande debiteras enligt Medelpunktens beräkningar

Avgifter inom LSS
- Kost korttidstillsyn/-vistelse enligt LSS, 79 kronor per heldag, 40 kronor per halvdag och 21 kronor per dag för endast frukost
- Kost i bostad med särskild service, 1800 kronor per månad för delkost, 2400 kronor per månad för helkost

Vill du läsa mer om avgifter, läs här

Publicerad: