Träffpunkt socialpsykiatri

Socialförvaltningen startar ny träffpunkt i höst

- Vi ser fram emot att starta en träffpunkt på Storgatan 43 senare i år, berättar enhetschef Raida Johansson. Just nu håller vi på att planera och rekrytera personal till den nya verksamheten.

- Träffpunkten är en frivillig verksamhet för återhämtning för personer med psykisk ohälsa. Här kan man träffa andra, ta del av olika aktiviteter och få en meningsfull vardag. Personalen har självklart tystnadsplikt.

- Vi vill ge personer med psykisk och social ohälsa möjlighet till social samvaro, gemenskap och struktur i sin vardag. Vi vill ge möjlighet till en meningsfull vardag och gemenskap. Motverka isolering och bidra till ökad livskvalitet för varje person.

Det är en öppen mötesplats för personer över 18 år med psykisk- och/eller social ohälsa samt missbruksproblematik. Personer med behov av social samvaro, gemenskap och struktur.

Man behöver inte boka in sig till träffpunkten, utan dyker upp precis som man vill och gör det man känner för.

Personalen på träffpunkten kan hjälpa den enskilde med enklare stöd eller handräckning.

Publicerad: