Uppstart med Ung Omsorg

På fyra vård- och omsorgsboenden införs Ung Omsorg

Under våren 2019 har diskussioner förts om att starta igång Ung Omsorg-verksamhet i Klippans kommun. Efter en genomförd upphandling bestämdes det slutligen att verksamhet skall startas på fyra stycken vård- och omsorgsboenden. Verksamhetsstart 1 februari 2020.

Den 16 december träffade enhetscheferna från berörda vård- och omsorgsboenden Ung Omsorg.  Ung Omsorg informerade om sin verksamhet samt rollerna i samarbetet.

Ung Omsorg har rekryterat 18 st ungdomar, varav fyra som teamledare. Det var fler tjejer än killar som sökte och könsfördelningen i teamen är idag 39% killar och resterande tjejer.

Det är tre ungdomar per pass/enhet som kommer att arbeta på Åbyhem, Ljungbygården,  Ljungåsen, Åbyhem och Syrengården med totalt 1200 tim/år.

Ungdomarna har haft kickoff där de fick praktiskt utbildning i bl.a. rullstolskörning, gick genom basala hygienrutiner, bemötande & etik, information om sjukdomar som de äldre kan ha med huvudfokus på demens. De fick också information om samarbetet med kommunen, arbetskläder och tystnadspliktsavtal.  De har genomgått Ung Omsorgs e-learning-utbildning med godkänt resultat på slutprovet.  

Varje boende har utsett en Ung Omsorg-ambassadör som fungerar som kontaktperson gentemot teamet och har löpande kontakt med Ung Omsorgs teamledare om hur verksamheten tas emot av de äldre och boendet.

Publicerad: