Vad gör ett personligt ombud?

Du kan få hjälp och stöd!

Personligt ombud arbetar som fristående stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Maja Borgkvist arbetar som personligt ombud för oss i Klippan. Kommunen har köpt i en halvtidstjänst från PO Skåne.

- Det är kul att kunna erbjuda personligt ombud i Klippan, säger Maja. För att komma i kontakt med Personligt ombud så går det bra att kontakta mig direkt via telefon eller mail, ibland kan också myndighetspersoner eller vårdkontakter vara en länk. Vi arbetar på uppdrag av våra klienter och tillsammans formulerar vi en överenskommelse, dvs ett uppdrag att arbeta med. Kontakten med Personligt ombud är tidsbegränsad och pågår så länge det finns ett uppdrag och behov.

- Vi utför vårt uppdrag tillsammans med våra klienter och arbetar återhämtningsinriktat.

- Om någon har trasslig ekonomi t.ex. kan vi vara länken till god man, vi kan också vara behjälpliga med att etablera och följa med som stöd i de kontakter med t.ex vård eller myndighet som klienten önskar stöd av.

Klippans kommun ingår i en ledningsgrupp som är gemensam för Nordvästra Skåne som träffas två gånger per termin. I ledningsgruppen ingår bla representanter från Psykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och där har ombuden möjlighet att lyfta systemfel och brister som dyker upp i samband med klientarbetet. Detta görs för att kunna förbättra för målgruppen.

Ett personligt ombud arbetar med uppdrag utifrån klientens behov. De har sekretess och för inga journaler.

Här följer några exempel på vad personligt ombud kan hjälpa en person med:

 • stöd att ordna upp i en trasslig ekonomi
 • hjälp med basala saker såsom t.ex. bostad, personligt stöd, pengar att leva på, skydd i utsatta situationer etc.
 • följa med till vårdkontakter som stöd
 • få tillgång till god psykiatrisk och somatisk vård samt tandvård
 • etablera kontakt med myndigheter
 • får sin rätt enligt gällande lagar
 • vara ett bollplank till någon som behöver diskutera vardagsproblem
 • stöd när en person blivit felaktigt eller illa bemött
 • hjälp att få tillgång till stöd eller rehabilitering
 • stöd att förbättra sin livssituation
 • återta inflytande och makt över sitt eget liv
 • länka till informella nätverk mellan klienter, t.ex. RSMH, Fontänhus, rösthörargrupper, olika självhjälpsgrupper, mm där möjlighet finns att träffa och umgås med andra människor
 • återupprätta/upprätta egna personliga nätverk av kontakter med andra människor, t.ex. föräldrar, barn, släktingar och vänner
 • något meningsfullt att göra i form av sysselsättning, arbete, studier, mm, liksom att återknyta till sådant man gjort tidigare i livet
 • stöd i en persons återhämtning.

Kontaktuppgifter Maja Borgkvist
Tel: 0768-56 55 74
E-postadress: maja.borgkvist@po-skane.org
www.po-skane.orglänk till annan webbplats

Publicerad: