Vad gör kommunens Resursteam Dag?

Ett lyckat samarbete mellan specialistundersköterskor och legitimerad personal

Enhetschef Chanette Andersson berättar att Socialförvaltningen 2019 beslutade att skapa ett Resursteam bestående av specialistundersköterskor. Uppdraget utgår helt från delegerade arbetsuppgifter från legitimerad personal. Detta för att ge undersköterskor möjlighet till karriärvägar och ny kompetens. Det var också en naturlig väg att gå då legitimerade personal är svåra att rekrytera och behålla.

- Resursteam Dag består av 8 undersköterskor som bemannar teamet dag och kväll alla veckans dagar. Måndag-fredag dagtid är man 5 i tjänst, kväll och helg 1 i tjänst.

- Exempel på arbetsuppgifterna är avancerad såromläggning, provtagning, katetersättning med tillhörande skötsel, påsdialysbehandling, subcutana injektioner, avancerad och intensiv rehabiliterande träning, trackeostomiskötsel, inställning av hjälpmedel och enklare dosettdelningar.

- Vi påbörjade en helt ny enhet 1 april 2019 med ett nytt arbetssätt som möter framtidens utmaningar på allt mer avancerad vård i hemmet. Tillsammans har resursteamet skapat den plattform vi idag står på.

- Utmaningen har varit att bygga upp ett förtroende mellan legitimerad personal och resursteamet. Det är ett stort ansvar den legitimerade personalen överlämnar, vilket kräver tillit åt båda håll. Att delegera arbetsuppgifter bygger på att legitimerad personal har kännedom och förtroende för den som delegeras. De måste lita på och försäkra sig om att medarbetaren har de kunskaper som behövs för uppgiften de delegerar. Förtroendet har ökat över tid och med ökat förtroende blir det fler uppgifter som delegeras.

- Medarbetarna har ett stort ansvar att utföra arbetsuppgifterna självständigt och de arbetar över hela kommunen, både i ordinärt boende, särskilt boende och inom LSS/socialpsykiatrin. En viktig del är att ta del av dokumentation samt dokumentera i verksamhetssystemet. Sår följs upp i verksamhetssystemet. Foto läggs in så sjuksköterskan kan följa utvecklingen via dokumentation.

- Den ena dagen är inte den andra lik, förändringar sker i snabb takt vilket är en av utmaningarna som medarbetarna behöver klara av.

- Vi har god planering och håller en hög kontinuitet hos vårdtagarna. Vid såromläggningar är det ett fåtal undersköterskor som utför insatsen vilket resulterar i god kvalitet och i många lägen förbättrar detta sårläkningen hos vårdtagaren.

- Det har ibland varit en utmaning att vara specialistundersköterska i kommunen. I början upplevde man en viss missunnsamhet medan andra blev väl mottagna i sin nya yrkesroll.
Vi har lyft våra medarbetare och de har fått möjligheten att utvecklas inom kommunen. Merparten av medarbetarna är rekryterade internt från vård- och omsorgsboende, bemanningspool, rehab, hemtjänst, nattpatrull för en bra bredd och kunskaper om våra verksamheter.

- Resursteamet kompetenshöjs kontinuerligt av legitimerad personal. Vidare har de hospiterat på vårdcentralens labb, fått sårutbildning på sjukhuset och genomfört webbaserade utbildningar.

Tillsammans har vi skapat ett helt nytt arbetssätt. Visionen är att kunna bli ännu bättre och tillsammans utvecklas med den legitimerade personalen med patienten i fokus. I samband med ombyggnad av Åbyhem kommer legitimerad personal och resursteamet utgå från samma byggnad – Läderfabriken vilket skapar bättre förutsättningar för en gemensam utveckling. Tillsammans skapar vi förutsättningar för god vård av hög kvalitet.

- Jag är stolt över att Klippans kommun valt att satsa på ett resursteam som ger undersköterskor möjlighet till att utvecklas ytterligare i sin yrkesroll!

Publicerad: