Vi startar i gång en anhöriggrupp

Anhöriggruppen är till för dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik och vill ha ett forum att kunna prata i.

Socialtjänsten i Klippans kommun startar en anhöriggrupp där det kommer finnas möjlighet för dig att prata om din egen situation samt få kunskaper om hur det är att vara anhörig till någon med alkohol- och drogberoende.

På träffarna kommer vi att ha fem stycken föreläsningar som löper enligt ett rullande schema.

Efter varje föreläsning ges utrymme för diskussioner och åsiktsutbyte kring ämnet för föreläsningen. Eller något eget medhavt tema.

Tid, datum och plats
Vi startar igång gruppen torsdagen den 24 mars.
Gruppen träffas sedan på torsdagar klockan 18.00-20.00.
Två timmar är till förfogande vid varje tillfälle.
Vi träffas på Storgatan 43 i Klippan.

Ingen ansökan behöver göras för att delta i anhöriggruppen.

Vid frågor kring anhöriggruppen är du välkommen att kontakta:
Behandlare Thomas Thorné 0435-28591
Behandlare Jonas Holmkvist 0435-28332

Varmt välkommen!

Publicerad: