Avgifter, bidrag och ersättningar

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Bidrag och ersättningar

De flesta bidrag och ersättningar ansöker du om hos försäkringskassan. 
Kommunen ansvarar för försörjningsstödet (tidigare kallat socialbidrag). Har du behov av försörjningsstöd ansöker du om detta hos Socialförvaltningen. Bistånd kan också ges till skäliga begravningskostnader i de fall dödsboets tillgångar inte täcker kostnader för en värdig begravning.

Avgifter

För vissa av Socialförvaltningens insatser tar vi ut en avgift. Nedan hittar du information om de insatser inom socialt stöd där vi tar ut en avgift. Innan avgift tas ut görs en beräkning av ditt avgiftsutrymme.

Avgift för kost/hygien för barn och unga placerade enligt SoL och LVU
I den avgift som Socialförvaltningen betalar för de barn och unga som är placerade ingår en del för kost och hygien. För detta debiterar kommunen vårdnadshavaren motsvarande kostnad som ingår i underhållsstödet. Enligt 7 kapitlet 1 § Föräldrabalken har man försörjningsplikt för sina barn.

Vårdavgift
Vid placering på behandlingshem enligt SoL och LVM tas det ut en avgift per dygn om klienten har en egen inkomst. Klient utan inkomst debiteras inte.