Boende som insats genom socialtjänsten

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Det är i första hand ens eget ansvar att se till att man har en bostad. Socialtjänsten kan bevilja en instas där bostad ingår för att säkerställa att personer kan uppnå målet med det sociala kontraktet för att bli självständiga och klara sig utan hjälp av socialtjänsten.

Eget ansvar
Alla som vistas i Sverige har en skyldighet att själva säkerställa att de har tak över huvudet. Det innebär att alla som lever i Sverige ska göra vad de kan för att skaffa sig en bostad.

Socialtjänstens ansvar
Socialtjänsten har, enligt Socialtjänstlagen, det yttersta ansvaret att hjälpa dem som trots egna försök inte har tak över huvudet. Det gäller till exempel personer med omfattande skulder hos kronofogden, personer med missbruk eller personer som av andra skäl inte godkänns av hyresvärdar. Dessa personer kan då ansöka om hjälp hos socialtjänsten.

Ansökan om hjälp med bostad, så kallat socialt kontrakt
Om du t.ex. har ett missbruk, stora skulder eller av annan anledning behöver stöd i din vardag och därför, trots omfattande egna försök, inte godkänns för eget bostadskontrakt så kan du lämna in en ansökan till Socialtjänsten om t.ex. hjälp i vardagen samt bostad.

Socialtjänsten kommer då utreda om du har rätt till hjälp genom att titta på vad du själv gjort för att lösa din situation och vilka insatser du har behov av. Du beviljas inte enbart bostad utan beslutet utgår från andra insatser och bostaden beviljas för att säkerställa att du kan tillgodogöra dig dessa.

Tak över huvudet eller socialt kontrakt
Om du bedöms ha rätt till hjälp kan socialtjänsten bevilja ett tillfälligt boende på hotell eller dylikt. Du kan också beviljas så kallat socialt kontrakt som innebär att du får hyra en lägenhet i andra hand av kommunen. Målet med det sociala kontraktet är att du ska bli självständig och klara dig utan hjälp av socialtjänsten. Det ska finnas en handlingsplan, som du ska underteckna, med vilka mål du måste uppfylla för så småningom klara dig utan hjälp av socialtjänsten.