Ekonomisk bistånd

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

För närvarande har vi tekniska problem med kontaktformuläret nedan. Använd gärna någon av våra andra kontaktvägar för att komma i kontakt med kundtjänst.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets yttersta skyddsnät och är till för den som inte kan försörja sig själv. Ekonomiskt bistånd är ett bidrag som du kan få från socialtjänsten när du uttömt alla andra möjligheter till försörjning och när du gjort allt du kan för att undvika bidragsbehov. Din rätt till ekonomiskt bistånd utreds och prövas månadsvis. Ekonomiskt bistånd utgår inte retroaktivt, det vill säga för tid som redan passerat. Bistånd beviljas endast till den del som inte täcks av dina egna inkomster.

Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess att de fyllt 18 år eller har avslutat sina gymnasiestudier, dock längst till dess att barnet har fyllt 21 år.

I bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd utgår vi från Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens Allmänna råd, riksnormen, praxis och de lokala riktlinjer som fastställts av Klippans kommun.

Grundläggande rätt och andra kriterier.

För att kunna beviljas ekonomiskt bistånd behöver du först ha grundläggande rätt till ekonomiskt bistånd i den kommun du ansöker i. Vid bedömning väger socialtjänsten även in andra faktorer gällande din ekonomiska situation.

  • Folkbokförd och vistas i Klippan
  • Uppehållsrätt/uppehålls- eller arbetstillstånd i Sverige
  • Gemensam ansökan om en är gift eller sambo
  • Inte kunna försörja sig på annat sätt, ska även ha sökt alla andra tänkbara ersättningar
  • Inte ha tillgångar i form av hus, sparade medel, bil eller annat av betydande värde
  • Inte ha företag
  • Inte studera
  • Den sökandes ansvar att redogöra för och styrka rådande situation genom att lämna in handlingar som begärs av socialsekreteraren