Första kontakten med Socialförvaltningen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00


kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Om du vill ställa frågor om försörjningsstöd eller få information om hur du ska göra för att ansöka om försörjningsstöd är du välkommen att kontakta Mottagningen för vuxen. Du hittar mer information om telefontider under rubriken Kontakt.

Den som tar emot samtalet ställer en del frågor angående om vad som är orsaken till ditt behov av ekonomiskt bistånd, din nuvarande ekonomiska och sociala situation, boende och vad du själv har gjort för att lösa din situation. Ansökningshandlingar samt lista över begärda handlingar skickas hem i samband med ditt telefonsamtal.

För att din ansökan om försörjningsstöd ska kunna behandlas är det viktigt att du inkommer med samtliga begärda handlingar. I de fall som ansökan inte är komplett fördröjs handläggningen eftersom vi då måste begära komplettering från dig.