Lagar som styr

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Det finns flera olika lager som styr vilket stöd du, som behöver socialt stöd kan få.

Socialtjänstlagen, SoL
Socialtjänster rör alla som behöver stöd från samhället och som inte kan få behoven tillgodosedda på annat sätt. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga.

Kort om Socialtjänstlagen
Hela lagtextenlänk till annan webbplats
Socialtjänstförordningenlänk till annan webbplats - kompletterande föreskrifter

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
Lagen om vård av unga (LVU) omfattar barn och unga 0-18 år, (i vissa fall upp till 20 år), som far illa på grund av bristande hemförhållanden (enligt 2 §) eller eget beteende (enligt 3 §). Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av Förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

Läs mer om LVU på Sveriges domstolars hemsidalänk till annan webbplats
Hela lagtextenlänk till annan webbplats

Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
Förvaltningsrätten kan besluta om att en missbrukare ska få vård fastän han eller hon inte vill. Missbrukaren kan då dömas till vård enligt lagen om vård av missbrukare (LVM).Syftet med det är att avbryta ett missbruk av till exempel alkohol eller narkotika och motivera personen till behandling under frivilliga former.

Läs mer om LVM på Sveriges domstolars hemsidalänk till annan webbplats
Hela lagtextenlänk till annan webbplats

Offentlighets- och sekretesslagen
Sekretess betyder att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dig till utomstående personer eller till någon annan verksamhet.

Hela lagtextenlänk till annan webbplats

Övriga lagar
Lag om omhändertagande av berusade personer, med meralänk till annan webbplats, LOB
Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdarelänk till annan webbplats, LUL
Föräldrabalkenlänk till annan webbplats, FB (faderskap & vårdnad, boende, umgänge)
Skuldsaneringslagenlänk till annan webbplats