Att vara anhörig

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Missbruksfamiljen lever ofta i ett känslomässigt kaos i form av pinsamheter, skam, ilska och frustration. Utmärkande drag är ständiga motsättningar, otrygghet, tvivel och misstro. I takt med att missbrukaren blir alltmer isolerad och självcentrerad försöker familjen skydda honom/henne och sig själv från fortsatta pinsamheter genom att isolera sig från världen utanför familjen. Missbruket utvecklas till att bli familjens mörka hemlighet. En orsak till att familjen vill dölja hemligheten är den skam och skuld som de anhöriga känner inför situationen.

Vardagen i familjen präglas av känslomässig stress som bland annat tar sig i uttryck i just rädsla för det det oförutsägbara. Familjesystemet präglas även av att det inom familjen utvecklas regler och roller i syfte att försöka skapa en ordning och stabilitet i det ökande kaoset och den instabila livssituationen. Det finns fyra oskrivna regler som brukar förekomma i dessa familjer: rigiditet (regler som inte går att ifrågasätta), tystnad, förnekelse och isolering. För barn som växt upp under missbruksförhållanden blir dessa levnadsregler ett normalt sätt att bete sig och uttrycka sig i onormala livssituationer.

Forskning har visat att missbruksfamiljer har lägre sammanhållning, bryr sig mindre samt är mindre hjälpsamma och stödjande mot varandra. De har dessutom sämre möjligheter att öppet uttrycka och visa sina känslor. Familjemedlemmarna uppvisade självständighet i mindre utsträckning än medlemmar i familjer utan missbruk.

Känner du igen dig eller någon nära dig i texten ovan?
Det finns hjälp att få, vänd dig till socialförvaltningen för råd och stöd.