Boende

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Eget ansvar
Det ingår i det egna ansvaret att lösa sin boendesituation och socialtjänsten bistår inte med anskaffning av permanenta boendelösningar till kommunens invånare. Generellt är det svårare att hitta boende i större städer och den som är eller riskerar att bli bostadslös behöver söka bostad i hela Sverige.

Du har ett eget ansvar att planera för din boendesituation, så om du vet att nuvarande boendelösning är tillfällig och kommer att upphöra så behöver du aktivt och i god tid börja söka annat boende. Att stå i kö hos olika hyresvärdar är inte tillräckligt utan du behöver sökta aktivt via egna nätverket, privata hyresvärdar, sociala medier, annonseringssidor etcetera.

Servicesamtal
Om du behöver stöd med ditt bostadssökande erbjuder vi biståndslösa servicesamtal som en guide till aktivt bostadssökande. Du når Mottagningen för Vuxna myndighet via kommunens kundtjänst.

Socialtjänstens ansvar
I Sverige ska ingen människa behöva sova utomhus och socialtjänsten har, enligt Socialtjänstlagen, det yttersta ansvaret att tillförsäkra att kommuninvånare har tak över huvudet. I kommunen finns inget härbärge. Därför kan ekonomiskt bistånd i vissa fall beviljas till kostnad för ”tak över huvudet”, vilket är en akut boendelösning. Detta är aktuellt först när behovet inte kan tillgodoses på något annat sätt; som att sova hos släkt eller vänner för natten, möjlighet att bekosta akut boendelösning med egna pengar.

Är du i behov av tillfällig boendelösning?
Det är svårt att söka bostad utan tak över huvudet. I första hand behöver du utforska det egna nätverket för kort- eller långsiktig sovplats. Vid behov uppsök alternativa lösningar via vandrarhem, camping, stugbyar. Undersök även möjligheten till att hyra tillfälligt boende månadsvis för att undvika dyra dygnskostnader.

Vid behov och avsaknad av inkomst kan du kontakta oss gällande ekonomiskt bistånd till akut boendelösning. Du når Mottagningen för Vuxna myndighet via kommunens kundtjänst.

Har du beviljats bistånd till akut boendelösning?
Om du har beviljats tak över huvudet via socialtjänsten behöver du göra vad du kan, dagligen, för att lösa din boendesituation. Detta behöver redovisas till ansvarig socialsekreterare.

Socialt boende via socialtjänsten
Endast skulder, bostadslöshet och avsaknad av ekonomi är inte tillräckligt för att rätt till socialt boende ska finnas.

Har du omfattande svårigheter att själv ordna och sköta ett boende kan du i vissa fall beviljas socialt boende, då som en del av en annan insats via socialtjänsten. Det kan vara att du har beroende- och missbruksproblematik eller psykisk ohälsa som innebär att du har omfattande behov av stöd i vardagen. Socialt boende kan i så fall beviljas för att säkerställa att du kan tillgodogöra dig övriga insatser. Inte heller socialt boende är en permanent boendelösning och beslutet föregås av omfattande utredning av ditt behov och din rätt till bistånd. Om du har beviljats socialt boende via socialtjänsten behöver du efter förmåga göra vad du kan för att finna ett eget boende.

För mer information, frågor eller ansökan når du Mottagningen för Vuxna myndighet via kommunens kundtjänst.