Bosättning

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Under 2015 kom det ett mycket stort antal nyanlända till Sverige. Sedan dess har diskussionerna i media, sociala medier och vid middagsborden intensifierats kring vilka rättigheter olika personer har. En fråga har gällt t. ex. bostad, varför får nyanlända bostäder medan svenska medborgare får stå flera år i bostadskö?

Kommunens uppdrag
Alla kommuner i Sverige har i uppdrag att ordna bostad till tre grupper av invandrare

  1. Personer som beviljats asyl, som anvisats till kommunen av Migrationsverket och som behöver hjälp att hitta en bostad för att kunna lämna ett asylboende. Kommunerna är då skyldiga att erbjuda ett boende enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
  2. Personer som beviljats uppehållstillstånd som kvotflyktingar och som anvisats till kommunen. Det vill säga att de blivit handplockade på grund av ett särskilt skyddsbehov som gör att de behöver lämna hemlandet.
  3. Ensamkommande flyktingbarn har också rätt att få hjälp med bostad av kommunen eftersom de inte har några föräldrar i landet som kan ordna en bostad till dem.

Syftet med hjälpen
Grundförutsättningarna i Sverige är att alla som vill leva i Sverige själva ansvarar för att hitta bostad.

Riksdagen har dock genom Bosättningslagen beslutat att nyanlända flyktingar och särskilt skyddsbehövande ska ha rätt att få hjälp med bostad. Anledningen är att riksdagen vill ha en snabb integration av dessa personer i det svenska samhället.

De personer som kommer till Sverige som flyktingar eller särskilt skyddsbehövande har inte haft möjlighet att planera sin resa och sitt boende. De har inte kunnat ställa sig i bostadskö och kan inte heller ställa sig i bostadskö förrän de fått personnummer, vilket de får först när de beviljats uppehållstillstånd. Därtill kräver de flesta hyresvärdar att man har en inkomst för att få teckna förstahandskontrakt. Det innebär i praktiken ett krav på arbete, vilket är svårt att få för en person som ännu inte lärt sig svenska. Därför har Sveriges kommuner fått i uppdrag att se till att de nyanlända personer som inte själva kan ordna en bostad har någonstans att bo under tiden de lär sig svenska så att de kan börja arbeta och klara sig själva.

Vem bestämmer hur många nyanlända som kommer till Klippan?
Regeringen bestämmer hur många, dvs antalet personer, som ska anvisas till de olika länen. Sedan är det Länsstyrelsen i Skåne som bestämmer hur stor andel av dessa som ska anvisas till respektive kommun i Skåne. I det här skedet vet man inte vilka personer det gäller. Regeringen och Länsstyrelsen bestämmer bara antalet. År 2016 var det 40 personer och år 2017 är det 37 personer som Klippans kommun ska ta emot på det sättet.

Migrationsverket bestämmer till slut vilka personer som ska anvisas till Klippans kommun. De väljer då i första hand personer som bott i asylboende i Klippans kommun eller i närheten av Klippans kommun under sin asylutredningstid. Migrationsverket har ansvaret för personernas boende till dess att de anvisats till en kommun. Därefter är det kommunen som har ansvaret att säkerställa att personerna har tak över huvudet och de har då två månader på sig innan Migrationsverket helt släpper sitt ansvar.

Det är också vanligt att nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande själva hittar boende i Klippans kommun. Precis som för alla andra personer är det i första hand den enskilde som har ansvar att hitta sitt eget boende.