Hur ansöker jag om ekonomiskt bistånd?

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Du kan välja att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd i direkt kontakt med socialsekreterare eller digitalt.

Vi ser gärna att du tar kontakt med socialförvaltningen inför en nyansökan om ekonomiskt bistånd då du genom att berätta om din situation påskyndar hanteringen av ditt ärende. Socialsekreteraren som du får prata med ställer en del frågor om nuvarande ekonomiska och sociala situation, boende och vad du gjort för att lösa din situation.

I samband med en nyansökan görs en grundlig utredning av din situation. Dina uppgifter om inkomster och utgifter samt aktiviteter kommer kontrolleras mot aktuella myndigheter. Vår målsättning är att handläggningen av din ansökan görs skyndsamt och beslut kan väntas inom tio (10) arbetsdagar från det att komplett ansökan är inlämnad.

Ansökan per telefon
Du uppger i telefonsamtal med socialsekreteraren att du vill göra en muntlig ansökan, vilket innebär att du efter avslutat telefonsamtal registreras i kommunens socialregister. Därefter skickas en blankett ut tillsammans med en lista över handlingar som du behöver lämna in. För att din ansökan om ekonomiskt bistånd ska kunna behandlas är det viktigt att du lämnar in alla begärda handlingar. Du har generellt två veckor på dig att inkomma med en komplett ansökan. I de fall som ansökan inte är komplett eller nya uppgifter framkommer så fördröjs handläggningen eftersom vi behöver begära komplettering från dig. Du kan bli kontaktad för ytterligare frågor eller komplettering även om du lämnat alla handlingar som begärts från början.

Du når Mottagningen för Vuxna myndighet via kommunens kundtjänst.

Digital ansökan
Du kan välja att göra din nyansökan digitalt via ”Mina sidor” i medborgartjänsten. För att göra en digital ansökan behöver du ha tillgång till internet och ett giltigt bank-id/e-legitimation. Via länken nedan går du in på hemsidan och loggar in med din e-legitimation. Verktyget kommer att guida dig rätt och om du inte fyllt i vad du behöver så säger systemet ifrån och du kan inte gå vidare till att slutföra ansökan. Det är också möjligt att spara påbörjad ansökan och återvända till den vid ett senare tillfälle. Du uppmanas även att bifoga digitala dokumentfiler och bilder i formaten jpeg, word och pdf.

Du behöver redogöra för de tre senaste månadernas inkomster och utgifter när du ansöker första gången.

Om du är gift eller sambo behöver bara en av er klicka på länken och fylla i ansökan samt den andra partnerns uppgifter. Därefter behöver partnern logga in på medborgartjänsten och kommer då kunna godkänna eller avvisa ansökan.

Via ”Mina sidor” i medborgartjänsten kan du sedan ansöka om ekonomiskt bistånd löpande, ha kontakt med din socialsekreterare och ta del av dina beslut. Du kommer att få meddelande antingen via sms eller mail när ny händelse är registrerad i ditt ärende, beroende på vilket alternativ du valt. Det är viktigt att du håller dina kontaktuppgifter uppdaterade i medborgartjänsten.

Löpande ekonomiskt bistånd
När du fått beslut på din nyansökan så kan du välja att fortsätta ansöka om ekonomiskt bistånd löpande om ditt behov kvarstår. Du kan då lämna in en återansökan, antingen skriftligt via blankett eller digitalt via medborgartjänsten. Du ansöker om ekonomiskt bistånd varje månad då rätten till bistånd prövas månadsvis. När din första återansökan inkommit så kommer ditt ärende att fördelas till en socialsekreterare som arbetar med löpande ekonomiskt bistånd. Du kommer inom kort att kallas till nybesök med din nya socialsekreterare. Det är henne eller honom som du har din kontinuerliga kontakt med framöver och ni som gemensamt kommer upprätta en plan för att du ska nå självförsörjning.

Senast den 7:e varje månad ska du ha ansökt om ekonomiskt bistånd för att eventuellt bistånd ska kunna betalas ut till den 27:e samma månad. Om den 27:e är en helgdag får du istället biståndet utbetalt närmsta vardagen före.

Vid bedömning av rätt till bistånd tittar din socialsekreterare vad du gjort månaden innan för att ha rätt till bistånd kommande månad.