Hur mycket pengar kan jag få

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Ekonomiskt bistånd består av två delar; riksnorm och godtagbara utgifter. Samtliga inkomster och insättningar som du har påverkar hur mycket pengar du kan beviljas i ekonomiskt bistånd.

  • Riksnorm (uppehälle)länk till annan webbplats är en av staten fastställd summa som beräknas utifrån ålder och antal personer i hushållet. Riksnormen ska täcka personens utgifter för mat, kläder, skor, fritid, lek, hygien, gemensamma hushållskostnader så som telefon, tidning, TV och förbrukningsvaror.
  • Godtagbara utgifter omfattar för hushållet skäliga kostnader. Exempel på godtagbara utgifter är hyra*, elkostnad, hemförsäkring, arbetsresekostnad, barnomsorg, a-kassa, medicin inom förmån, läkarbesök och internetkostnad.
  • Beräkning PDF (pdf, 107.5 kB)upprättas över dina inkomster, riksnorm och godtagbara utgifter. Ekonomiskt bistånd prövas vanligtvis månadsvis.
  • Underskott om beräkningen visar att du har mindre pengar än du behöver för perioden är det den summan du kan få beviljat i ekonomiskt bistånd.
  • Överskott om beräkningen visar att du har mer pengar än du behöver för perioden anses du självförsörjande. Överskottet kommer räknas med som inkomst i nästa beräkningsperiod och du behöver därför spara eventuellt överskott till nästa månad.
  • Skulder/lån kan inte socialtjänsten ta hänsyn till vid bedömning om rätten till ekonomiskt bistånd. Om betalning av en skuld godkänns som utgift i beräkning eller ett lån du fått in på ditt konto inte medräknas som inkomst innebär det att skattepengar används för att betala dina privata skulder.

*I Klippans kommun har vi högsta godtagbara hyra baserat på hushållets storlek. Månadskostnaden inkluderar kostnad för hyra, uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning. Detta är beräknat utifrån vad som vanligtvis ingår i hyreskostnad för en lägenhet på orten.

På Socialstyrelsens hemsida kan du själv beräkna hur din ekonomi ligger i förhållande till normen för ekonomiskt bistånd.