Om du är missnöjd med beslutet

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Efter att din ansökan är utredd så fattar socialsekreteraren ett beslut som du antingen får hemskickat eller blir meddelad via ”Mina sidor” i medborgartjänsten. Vid avslagsbeslut får du även information om hur du överklagar beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö.

Du har tre veckor på dig, från det att du fick beslutet, att skriftligt överklaga det. Överklagan lämnas in till den socialsekreterare som fattade beslutet. I överklagan ska du uppge vilket beslut du är missnöjd med, varför du är missnöjd och hur du vill att det ska ändras. Överklagan ska vara undertecknad av dig.

Om du har svårt att själv överklaga ditt beslut så kan du kontakta din socialsekreterare för att få hjälp.