Förvaltare

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Överförmyndarhandläggare
Hans Åström
Telefon: 0435-391 73
E-post: hans.astrom@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.


Telefontid: Överförmyndarnämndens expedition har telefontid klockan 10-12, utom tisdagar.

Besökstid:
Fredag enligt överenskommelse.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ibland räcker det inte med den hjälp som en god man kan ge. Då utses en förvaltare. Det är en så kallad tvångsåtgärd som tas till när en person inte anses kunna ta hand om sig själv eller det han eller hon äger.

Vad gör en förvaltare?
En förvaltare bestämmer om det som en annan person äger. Till skillnad från godmanskap är förvaltarskap en tvångsåtgärd. Förvaltaren behöver inte den hjälpbehövandes samtycke för att företräda honom eller henne. En annan skillnad är att den som får en förvaltare i princip förlorar sin rättshandlingsförmåga och alltså inte kan ta ut pengar från sina bankkonton eller ingå avtal. I övrigt skiljer sig inte förvaltarens uppgift från den gode mannens.

Läs mer om vad som ingår i en god man och förvaltares uppdrag.

Vem kan få en förvaltare?
För att få en förvaltare måste följande villkor vara uppfyllda:

  • personen lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.  
  • personen klarar inte av att ta hand om sig själv eller sin egendom.  
  • det anses inte tillräckligt med en god man som stöd.
  • det kan till exempel handla om att en person på grund av psykisk störning inte kan hantera sin ekonomi och därför riskerar att bli vräkt från sin lägenhet.

Hur ansöker man om en förvaltare?
Den hjälpbehövande själv, anhöriga eller överförmyndaren kan ansöka om en förvaltare. Det är sedan tingsrätten som utser förvaltaren.

Ansökan kan lämnas till överförmyndaren eller skickas till:
Tingsrätten
Box 712
251 07 Helsingborg

Förvaltarskapet påverkar i hög grad en persons rättigheter. Därför är tingsrätterna restriktiva med att tillsätta förvaltare.

Vill du bli god man eller förvaltare?
Är du intresserad av människor och ekonomi och kan tänka dig att bli god man eller förvaltare? Välkommen att anmäla dig via vår e-tjänst.