God man

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Överförmyndarhandläggare
Hans Åström
Telefon: 0435-391 73
E-post: hans.astrom@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.


Telefontid: Överförmyndarnämndens expedition har telefontid klockan 10-12, utom tisdagar.

Besökstid:
Fredag enligt överenskommelse.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Behöver du hjälp med att sköta din ekonomi eller att kontakta kommunen och andra myndigheter kan du ha rätt till en så kallad god man.

Vem kan få en god man?
För att få en god man måste du behöva hjälp av något slag. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. En god man kan också hjälpa barn som kommer hit ensamma från andra länder eller sköta ekonomin efter personer som har försvunnit eller avlidit. 

Det är frivilligt att få en god man och du bestämmer alltid själv i viktiga frågor.

Tillfälliga godmanskap
Det finns situationer som kräver en tillfällig god man som utses av överförmyndaren: 

  • vid en rättshandling där den förordnade gode mannen inte kan företräda huvudmannen på grund av intressekonflikt
  • om det vid dödsfall finns känd arvinge som vistas på okänd ort
  • om det kan finnas arvinge som före eller jämte annan arvinge eller allmänna arvsfonden har rätt till arv
  • om det i övrigt krävs att en bortavarandes rätt ska bevakas eller dennes egendom ska förvaltas.

God man för barn under 18 år
Om förmyndare på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan utöva förmynderskapet ska överförmyndaren förordna en god man som företräder den underåriga.

Det ska även utses en god man om den underårige och förmyndaren är delägare i samma dödsbo och vid rättshandling, till exempel gåva, köp eller lån mellan förmyndare och den underårige.

Vad gör en god man?
Ofta handlar det om att se till att du får rätt sjukvård och en bostad som passar dig. Du kan också få hjälp med att betala dina räkningar. Ibland hjälper en god man till vid enstaka tillfällen, till exempel när en lägenhet ska säljas.

Läs mer om vad som ingår i en god mans eller förvaltares uppdrag.

Hur ansöker jag om att få en god man?
Du själv, dina närmaste anhöriga eller överförmyndarnämnden kan ansöka om en god man. Vem som helst kan också vända sig till överförmyndarnämnden för att berätta att någon behöver en god man. De som arbetar inom socialtjänsten och sjukvården måste meddela överförmyndarnämnden om de tycker att någon behöver en god man.

En anhörig eller någon annan du känner kan bli din gode man. Föreslår du inte själv någon person, så föreslår överförmyndaren en. Du får träffa den gode mannen och godkänna honom eller henne eftersom ett godmanskap kräver ett samtycke från dig.

Ansökan och anmälan om god man

Ansök om att få en god man.PDF (pdf, 338.9 kB)

Ansökan skickar du till överförmyndarnämnden. Det är sedan tingsrätten som i de flesta fall beslutar om att utse en god man. 

Vill du bli god man eller förvaltare?
Är du intresserad av människor och ekonomi? Då kan du bli god man eller förvaltare. Som god man ska du vara ärlig, noggrann och tycka om att hjälpa andra människor. Överförmyndarnämnden kontrollerar att du som vill bli god man sköter din egen ekonomi, att du inte har begått något brott och avgör därefter om du är lämplig.

Din intresseanmälan lämnas till överförmyndarnämnden som sedan ansöker hos tingsrätten och föreslår dig som lämplig god man eller förvaltare. Det är tingsrätten som beslutar om godmanskapet eller förvaltarskapet.