Inteckning, pantlåning och lån

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Överförmyndarhandläggare
Hans Åström
Telefon: 0435-391 73
E-post: hans.astrom@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.


Telefontid: Överförmyndarnämndens expedition har telefontid klockan 10-12, utom tisdagar.

Besökstid:
Fredag enligt överenskommelse.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En god man eller förvaltare kan bli tvungen att låna pengar för sin huvudmans räkning. Detta kan bli aktuellt vid köp av fastighet eller bostadsrätt. I samband med detta kan det även bli aktuellt med att söka nya inteckningar och pantsätta egendom. Då krävs alltid överförmyndarens samtycke.

För att få tillstånd till detta ska du skicka in följande handlingar till överförmyndarnämnden, 264 80 Klippan:

  • Blanketten: Ansökan om nämndens tillstånd om köp och försäljning av fast egendom, bostadsrätt, tomträtt med mera.PDF (pdf, 1.4 MB)

    I blanketten ska du ange hur stort beloppet för inteckning, pantsättning eller lånet är. Du ska skriva vad pengarna ska användas till, varför de måste lånas och varför den omyndige eller huvudmannens egendom måste användas. Bifoga taxeringsbevis för fastigheten eller tomträtten.

  • Uppgifter om vilka skulder som belastar fastigheten.

  • Om den omyndige eller huvudmannen är delägare i ett dödsbo ska en kopia av bouppteckningen som visar samtliga dödsbo-delägare bifogas ansökan. Bouppteckningen ska vara registrerad hos skatteverket.

  • Kompletta handlingar, till exempel undertecknat köpekontrakt, lånehandlingar eller inteckningshandlingar från bank.

  • Den omyndiges (om han eller hon fyllt 16 år) eller huvudmannens yttrande om han eller hon förstår vad det handlar om. Om hon eller han inte förstår ska närmast anhöriga (make/maka/sambo/föräldrar/barn) lämna yttrande.

En ansökan måste innehålla alla de åtgärder du önskar genomföra. Annars måste du ansöka på nytt för varje ny åtgärd.

Ett tillstånd att köpa fastighet eller tomträtt innebär inte att du får tillåtelse att pantsätta eller belåna den. Tillståndet till köp eller försäljning är giltigt i 6 månader.