Kort om socialtjänstlagen

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
 

Stöd enligt socialtjänstlagen

 

Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter du har till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt.

 

Hjälpen som du kan få från socialtjänsten kallas bistånd. Biståndet ska bidra till att du får en skälig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Biståndet omfattar till exempel äldreomsorg, missbruksvård, barn- och ungdomsvård och socialbidrag, ekonomiskt bistånd.

Du har rätt att ansöka om stöd från socialtjänsten var du än befinner dig i landet. Socialtjänstens bistånd enligt socialtjänstlagen bygger på frivillighet. Det innebär att det är dina behov som styr vilket stöd du vill ansöka om. En handläggare utreder och bedömer ditt behov av den ansökta insatsen.

 

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för vissa grupper

  • barn och ungdomar
  • människor med missbruksproblem
  • äldre människor
  • människor med funktionsnedsättning
  • människor som vårdar en anhörig

 

Tillbaka till lagar som styr.