Hur går en utredning till?

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Samma dag som du ansöker om stöd hos oss så inleds en utredning och utredningstiden beror på hur din situation ser ut, ditt behov och din medverkan till utredningen. Din socialsekreterare kommer inte att utreda mer än vad som behövs för att kunna bedöma hur ditt behov ser ut och vilket stöd du behöver. Du kan när som helst återta din ansökan då våra insatser baseras på frivillighet.

När utredningen är inledd kommer du att tilldelas en utredande socialsekreterare som kommer att kontakta dig för ett nybesök. Under nybesöket kommer du få mer ingående information om sekretess, utredningsplan och inhämtning av uppgifter. Därefter kommer du vid ett antal tillfällen träffa din socialsekreterare i utredningssamtal.

I vårt utredningsarbete använder vi oss av evidensbaserade metoder och bedömningsverktyg. Vid missbruk och beroende använder vi oss av ASI, vid socialpsykiatri använder vi oss av CAN-S och vid våld i nära relation använder vi oss av FREDA och PATRIARK.

När utredningen är klar så gör socialsekreteraren en individuell bedömning gällande din situation utifrån den information som framkommit under utredningsfasen. En utredning resulterar i att din ansökan antingen beviljas eller avslås. Om din ansökan beviljas kommer du erbjudas en insats. Vilken typ av insats du erbjuds beror både på vad du ansökt om och hur ditt behov ser ut. Tillsammans med din socialsekreterare kommer du att göra en planering för vad insatsen ska resultera i, vilka mål du har och hur de ska uppfyllas.

Om din ansökan avslås kan det bland annat bero på att ditt behov inte gått att utreda för att du inte medverkat eller att du inte bedöms ha behov av det stöd du ansökt om. Ett avslagsbeslut är alltid överklagningsbart och du får information från din socialsekreterare om hur du ska gå till väga för att överklaga ett beslut som du är missnöjd med.