Sök

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–12.30. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Förfina sökningen

 • Webbsidor 2
 • PDF 87
 • Office-dokument 2
 1. Fil/dokument Att åtgärda sitt avlopp är dyrt!

  Att åtgärda ett enskilt avlopp är ofta kostsamt och pandemin gör att människor riskerar att bli av med sitt arbete. Egenföretagare har många gånger förlorat en stor andel av sina kunder. Börserna har också

  Senast ändrad: 2020-05-26 13.53 • Storlek: 1.9 kB

 2. PDF LARSSON HÅKAN

  Kvalitetsförsäkran från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp. Fastighet Beslutsdatum Fastighetsägare Entreprenör Ansvarig utförare Postadress Telefon Mobiltelefon Slamavskiljare Fabrikat

  Senast ändrad: 2010-02-19 16.41 • Storlek: 64 kB

 3. PDF Protokoll för Pbn Au 2018-10-16 15.56.55.pdf(111391) (0)_TMP

  till stadsarkitekt Göran Lönnqvist att handlägga och bevilja ansökan om bygglov, under förutsättning att berörda grannar inte har någon betydande erinran samt att enskilt avlopp går att ordna inom fastigheten

  Senast ändrad: 2018-10-17 11.53 • Storlek: 1.4 MB

 4. PDF Protokoll för Pbn Au 2017-09-13 14.25.20.pdf(89890) (0)_TMP

  Beslutsunderlag Bygglovsansökan, bilaga Pbn au § 72/2017. Arbetsutskottets beslut Tillstånd för enskilt avlopp skall sökas hos Söderåsens Miljöförbund. Delegera till stadsarkitekt Göran Lönnqvist att handlägga

  Senast ändrad: 2017-09-14 13.01 • Storlek: 1.6 MB

 5. PDF Protokoll för Pbn Au 2017-09-13 14.25.20.pdf(89890) (0)_TMP

  Beslutsunderlag Bygglovsansökan, bilaga Pbn au § 72/2017. Arbetsutskottets beslut Tillstånd för enskilt avlopp skall sökas hos Söderåsens Miljöförbund. Delegera till stadsarkitekt Göran Lönnqvist att handlägga

  Senast ändrad: 2017-09-14 13.03 • Storlek: 1.6 MB

 6. PDF Protokoll Plan- och byggnämndens arbetsutskott 2015-06-01(51663)

  grannar har något att erinra mot åtgärden och att Söderåsens miljöförbund kan godkänna enskilt avlopp på fastigheten att ställa sig positiv till en kommande ansökan från sökande om den görs inom 2 år

  Senast ändrad: 2015-06-09 15.26 • Storlek: 56.2 kB

 7. PDF Protokoll Plan- och byggnämndens arbetsutskott 2020-03-09

  täcks med 2 kupiga röda betongpannor. Fönsterna blir vita. Söderåsens Miljöförbund ska bedöma om det är möjligt att anordna enskilt avlopp inom fastigheten. Beslutsunderlag Bygglovsansökan 2020-02-28

  Senast ändrad: 2020-06-01 10.38 • Storlek: 502.7 kB

 8. PDF T:\Klippans Kommun\O_Ljungby 3_2-5 s E4 industriomr\2 Ritningar\A\A-modell\DPL-O Ljungby 3_2-sE4 Laga kraft Layout1 (1)

  förhållandena ska ske för varje enskilt projekt. Kompletterande undersökning bör omfatta både provtagning såväl som sonderingar i läge för blivande anläggningar. • Fornlämningar Inom planområdet finns inga kända

  Senast ändrad: 2016-08-29 11.26 • Storlek: 2.1 MB

 9. PDF Dokumentmall SBN protokoll

  3112 Årsavgift, livsmedelstillsyn ‐1 965 ‐1 872 ‐1 898 1872/720*730 3113 Handläggning, miljö‐och hälsoskydd ‐600 ‐1 830 enskilt avlopp 200*7*720 värmepump, skolor mm ‐1 967 200*7*730 3114 Handläggning

  Senast ändrad: 2010-10-18 13.58 • Storlek: 283.5 kB

 10. PDF R:\3157\10079078_Bolestad_KON\4_Cad\2_dwg\Detaljplan laga kraft illustration o plankarta A1 (1)

  till enskilt avlopp. 6 För hästgårdarna gäller, beroende på markförhållanden, infiltrationsanläggning alterna- tivt sluten tank med inbyggd biologisk reningsprocess. Det renade vattnet leds i under- markförlagd

  Senast ändrad: 2016-08-29 11.26 • Storlek: 316.9 kB