Tillgänglighetsredogörelse

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Om tillgänglighet på www.klippan.se

Klippans kommun står bakom webbplatsen klippan.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På sidan beskrivs hur klippan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss

Ny webb sommaren 2022

Vi kommer att aktivt jobba med en ny webb under 2022 som vi vill få lanserad i slutet av sommaren. Vi kommer även överse och utöka våra e-tjänster under 2022.

Vi vill göra vår webb tillgänglig för alla och vi kommer lägga största fokus på just tillgängligheten för kommande www.klippan.se och våra e-tjänster.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Förutom att vi gjort en manuell besiktning av vår webbplats, har vi även använt oss av verktyget Siteimprove som identifierat brister i tillgängligheten. Vi arbetar på att åtgärda dessa brister.

 • En del av pdf-filerna på webbplatsen, som äldre protokoll och liknande, är inskannade dokument som baseras på dokument som inte är digitaliserade. Därmed är de otillgängliga för läshjälpmedel och liknande. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.

 • En del innehåll på vissa sidor har inte tillräckligt hög färgkontrast mellan text och bakgrund.

 • Vissa element saknas i den bakomliggande strukturen för att alla sidors innehåll ska kunna fungera optimalt, sett ur en tillgänglighetssynvinkel.

 • Vissa pdf-blanketter som är kopplade dels till webbplatsen, dels till vår e-tjänstportal, kan vara otillgängliga till viss del. Vår ambition är att löpande arbeta med tillgängligheten allteftersom blanketter revideras. Vår vision är att icke-digitala blanketter i framtiden ska omformas till e-tjänster.

 • På webbsidan "Webb-TV från fullmäktige" publiceras filmerna från kommunfullmäktiges sammanträden. Från och med septembersammanträdet 2020 textas filmerna. Filmer från gamla fullmäktigesammanträden är däremot otextade. Vi har inte resurser att texta dessa.

 • Sidans uppläsningsfunktion är för tillfället ur funktion. Vi arbetar för att skyndsamt få igång funktionen igen.

Så arbetar vi med att säkerställa tillgängligheten på klippan.se

Kommunen står inför att göra om hela webbplatsen, med fokus på tillgänglighet och service. En upphandlingsförfrågan gällande partner för design och byggande av ny webb är planerad att gå ut under hösten 2021.

 • Vårt publiceringsverktyg Sitevision har en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar upp många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras på klippan.se.

 • Vi använder verktyget Siteimprove för att upptäcka tekniska och redaktionella tillgänglighetsproblem på klippan.se. Vi arbetar löpande med att åtgärda dessa brister.

 • Alla dokument som publiceras på klippan.se från och med den 23 september 2020 ska vara tillgänglighetsanpassade.

 • Vi har påbörjat ett systematiskt arbete för att tillgänglighetsanpassa äldre, digitala dokument som omfattas av lagkraven.

E-tjänster som är kopplade till klippan.se

Vi strävar efter att system som är kopplade till webbplatsen ska vara tillgänglighetsanpassade. Det är ett långsiktigt arbete och det sker genom att vi ställer krav vid upphandlingar och på andra sätt påverkar leverantörerna att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

E-tjänstsystem Artvise
De e-tjänster som bygger på Artvise har nedanstående brister. Bristerna kommer att vara åtgärdade i nästa version av Artvise (6.0) som är planerad att släppas under tredje kvartalet 2021.

Identifierade brister:

 • Framåt/bakåt-knapparna har tomma accesskey-attribut.

 • Alla tabeller innehåller attribut som inte är tillåtna längre; cellpadding, cellspacing och border.

 • Strukturregister saknar koppling mellan label och select.

 • Kryssrutelista innehåller otillåtna attribut, som minselectioncount och maxselectioncount.

 • E-tjänsteheadern saknar vissa attribut, som alt-attribut på burgermenyn, samt innehåller otillåtna attribut på iframe.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från klippan.se i något annat format kan du kontakta kommunen via e-post kundtjanst@klippan.se, telefon 0435-280 00. Svarstiden via e-post är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att den inte uppfyller lagens krav, meddela kommunikationsavdelningen via kundtjanst@klippan.se, telefon 0435-280 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det. Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.