Gå till innehåll

Omsorg och stöd

Kommunen ska se till att äldre, personer
med funktionsnedsättning och sjuka människor
får den hjälp, vård och stöd de behöver.

Kommunen hjälper barn som har det svårt hemma.

Kommunen ser till att alla får det stöd
som de behöver för att kunna leva ett eget liv
så mycket som möjligt.

Kommunen hjälper personer som har problem
med akohol och droger.

Kommunen hjälper personer som behöver få
hjälp med sin ekonomi.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 januari 2023