Gå till innehåll

Tillgänglighet för den här webbplatsen

Klippans kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur klippan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar systematiskt för att råda bot på problemen och du kan läsa mer om detta nedantill.

Om du behöver innehåll från klippan.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss om det via vår kundtjänst.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Så arbetar vi med att säkerställa tillgängligheten på klippan.se

 • Vårt publiceringsverktyg Sitevision har en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar upp många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras på klippan.se.
 • Majoriteten av de dokument som publiceras på klippan.se från och med den 23 september 2020 ska vara tillgänglighetsanpassade.
 • Vi har påbörjat ett systematiskt arbete för att tillgänglighetsanpassa äldre, digitala dokument som omfattas av lagkraven.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • En del av olika dokumenten för nedladdning i PDF- och Word-format är inte tillgänglighetsanpassade. Vi jobbar dock med att tillgänglighetsanpassa alla dokumenten. Alla dokument som publiceras på klippan.se från och med den 23 september 2020 ska vara tillgänglighetsanpassade.
 • En del av pdf-filerna på webbplatsen, som äldre protokoll och liknande, är inskannade dokument som baseras på dokument som inte är digitaliserade. Därmed är de otillgängliga för läshjälpmedel och liknande. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
 • Vissa pdf-blanketter som är kopplade dels till webbplatsen, dels till vår e-tjänstportal, kan vara otillgängliga till viss del. Vår ambition är att löpande arbeta med tillgängligheten allteftersom blanketter revideras. Vår vision är att icke-digitala blanketter i framtiden ska omformas till e-tjänster.
 • På webbsidan "Webb-TV från fullmäktige" publiceras filmerna från kommunfullmäktiges sammanträden. Från och med septembersammanträdet 2020 textas filmerna. Filmer från gamla fullmäktigesammanträden är däremot otextade. Vi har inte resurser att texta dessa.

De e-tjänster som bygger på Artvise har nedanstående brister.

Identifierade brister:

 • Framåt/bakåt-knapparna har tomma accesskey-attribut.
 • Alla tabeller innehåller attribut som inte är tillåtna längre; cellpadding, cellspacing och border.
 • Strukturregister saknar koppling mellan label och select.
 • Kryssrutelista innehåller otillåtna attribut, som minselectioncount och maxselectioncount.
 • Kartan som hämtas från Google Maps, uppfyller inte WCAG 2.1 AA till exempel laddar den bilder utan beskrivningstexter och använder icke-relativa mått. Detta kommer inte att åtgärdas i Artvise 6.0.
 • E-tjänsteheadern saknar vissa attribut, som alt-attribut på burgermenyn, samt innehåller otillåtna attribut på iframe.

 • Vi är medvetna om att delar av vårt webbdiarium inte är helt tillgängliga.
 • Om du behöver innehåll från webbdariet som inte är tillgängligt för dig, kan du höra av dig till oss.
 • En del av dokumenten för nedladdning är inte tillgänglighetsanpassade. Vi jobbar dock med att tillgänglighetsanpassa alla dokumenten.
 • En del av filerna i webbdiariet, som äldre protokoll och liknande, är inskannade dokument som baseras på dokument som inte är digitaliserade. Därmed är de otillgängliga för läshjälpmedel och liknande. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
 • En del av dokumenten i vårt webbdiarie är inkomna handlingar från andra myndigheter eller privatpersoner. Dessa har vi inte möjlighet att tillgänglighetsanpassa eftersom vi saknar originalfilen. I dessa fall ber vi dig kontakta avsändaren till dokumentet.