Gå till innehåll

Tegelbruksskolan

Vill du vara en av de 380 utvalda elever som får möjlighet att gå ett yrkesprogram som ger goda förutsättningar för ett jobb direkt efter avslutad gymnasieutbildning? Välkommen till Tegelbruksskolan!

På Tegelbruksskolan erbjuder vi dig tekniskt och praktiskt inriktade utbildningar i funktionella lokaler och på stora ytor. Under utbildningen får du möjlighet att praktisera ditt yrke hos företag i branschen. Engagerade lärare ser till att du trivs och får med dig rätt kunskaper inför yrkeslivet. Väljer du fler kurser i gymnasiegemensamma ämnen kan du även studera vidare efter gymnasiet.

Vi samarbetar med aktörer från branschen för att säkerställa att våra utbildningar matchar behovet på arbetsmarknaden. Programråd finns inom samtliga program och mötesfrekvensen är minst två gånger per läsår. Från skolan deltar rektor, programansvarig samt lärare.

Som elev och personal på skolan:

 • Bemöter jag andra med respekt
 • Visar jag omtanke mot andra
 • Fotograferar/filmar jag ingen elev/personal utan att det är godkänt i förväg
 • Tar jag hänsyn och stör inte andras arbete
 • Kommer jag i tid till lektionerna
 • Har jag med rätt utrustning till lektionerna
 • Är jag rädd om vår arbetsplats både inne och ute
 • Tar jag ansvar och säger till om något går sönder
 • Städar jag undan skräp efter mig själv
 • Röker eller snusar jag inte på fel platser eller tider
 • Känner jag till och följer ordnings- och säkerhetsreglerna för min utbildning/avdelning
 • Skolarbetet ska inte störas av mobiler och/eller sociala medier

Skolkonferens

Skolledningen tillsammans med utvalda elevrepresentanter med högsta beslutsrätt bestämmer ordningsregler och antar Likabehandlingsplanen.

Tegelråd - elevernas eget forum

Elevrepresentanter från samtliga klasser deltager tillsammans med rektor och ytterligare skolledningspersonal

Klassråd

Mentorstid finns schemalagd på veckobasis, men ett par gånger per läsår hålls även ett mer formellt klassråd där mentorer och elever diskuterar aktuella frågor i sina klasser

Det är inte alltid lätt att veta vad man vill med framtiden eller vilka vägar till jobb eller fortsatta studier som finns. Har du tankar kring detta och känner att du behöver lite stöd för att gå vidare så kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Tillsammans pratar ni om dina mål och förmågor, vilka alternativ som finns och hur du gör för att nå ditt mål.

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan till Tegelbruksskolan ska göras via PIM, SMS eller telefon till din mentor samt genom frånvaroanmälan på Haldor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på morgonen före klockan 08.00. Anmälan görs varje dag under hela frånvaroperioden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 september 2022