Gå till innehåll

Parker & grönytor

En park ska vara tillgänglig för i princip alla att vistas på. Marken är planerad för att skapa avstånd mellan bebyggelser, ge fortlevnadsmöjligheter för växt- och djurliv, och ibland att erbjuda plats för någon viss fritidsaktivitet.

Kommunen förvaltar cirka 1 800 000 m² mark som benämns park, parkmark eller natur.

Stadsparken i Klippan har en klassisk stil och gränsar i väster mot den berömda Sankt Petri kyrka. I parkens östra del finns lekplats och boulebanor. Blir vintern den rätta så spolas banorna till skridskois. Parken används även för en rad publika aktiviteter; som konserter, sommargympa, midsommarfirande och Klippanfesten.

Mitt i hjärtat av Ljungbyhed ligger Parken. I parken finns en scen för musikframträdanden och andra arrangemang. Parken används också för publika aktiviteter.

Gräsytor

Kommunen klipper eller slaghackar cirka 870 000 m² gräsyta. Klippning sker normalt när höjden på gräset når 8- 10 cm . Putsning av väl synliga kanter ska göras vid var annan eller var tredje klippning, beroende var gräsmattan är belägen. Slaghackning sker normalt 2 gånger per säsong.

Se alla grönytor som vi sköter på Klippankartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkmark

Stora markområden längs med de större gatorna och inne i bostadsbebyggelsen är parkmark som sköts på sätt som kan variera från plats till plats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2024