Gå till innehåll

Siktskymmande växtlighet

För att undvika trafikolyckor är det viktigt att sikten i korsningar hålls fri från växtlighet. Skyltar och vägmärken får inte skymmas av växtligheten.

Klippans kommun har ansvar för växtlighet på allmän platsmark och fastighetsägare för växtlighet på den egna tomten.

Vad gäller på tomtmark?

  • För dig som har utfart mot gata ska växterna inte vara mer än 80 centimeter höga inom ett område på 2,5 meter från gatan.
  • Växterna ska växa inom ditt eget tomtområde.
  • Fri höjd måste finnas för trafikanterna. Fri höjd är 2,5 meter för gång- eller 3,2 meter för cykelbana och 4,6 meter för körbana.

Det finns också särskilda mått för dig som har hörntomt. Här gäller att växter inte ska vara mer än 80 centimeter höga inom ett område på tio meter från gatukorsning.

Framkomligheten är viktig för att service i form av renhållning och sophämtning ska fungera, men även för att det ska kännas tryggt och säkert när vi tar oss fram på våra gator, cykel- och gångbanor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 augusti 2022