Adress- och namnsättning

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Alla som bor i Klippans kommun ska ha en adress.

I alla större tätorter där det finns detaljplan sätter vi ett namn på gatan. På landsbygden har vi inte samma system. Istället använder vi bynamnet med ett nummer efter.

Beslut om införande av vägnamn/nummer på landsbygden, där nu byanamnet med ett nummer efter används, ska fattas av Kommunstyrelsen.

Det är Kultur- och fritidsnämnden som namnger gatorna. Hembygdsföreningen och Räddningstjänsten hjälper till med att ge namn, som har anknytning till platsen eller att namnet ska vara unikt och lätt att hitta.

Tekniska förvaltningen sätter upp gatuskyltarna inom tätorterna. På landsbygden finns inga skyltar.

Din nya adress anmäler du till Skatteverket.