Användande av offentlig plats

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Enligt ordningslagen krävs tillstånd för att använda en offentlig plats. En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten.

En offentlig plats kan också vara en galleria. Platsen räknas då som offentlig under gallerians öppettider.

Du behöver söka tillstånd för:

 • Uteservering
 • Försäljning på offentlig plats
 • Placering av container eller byggsäck
 • Placering av byggnadsställning
 • Placering av skylt, bord, tält eller scen
 • Övriga ärenden enligt ordningslagen och lokal ordningsföreskrift

Tillstånd för användande av offentlig plats söks hos Polisen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Tillstånd för grävning
Gäller ditt ärende grävning och schaktning? Läs mer om detta här.

 Bestämmelser för placering av uteservering, gatupratare och varuskyltning på allmän platsmark
Gata, gångbana (trottoar) och torg är i princip till för alla att använda (allmän platsmark). Kommunförvaltningen, fastighetsägare och näringsidkare har i uppgift att utforma miljön på och kring denna mark så att den är attraktiv och så tillgänglig som möjligt.

 Att använda allmän platsmark för särskilt ändamål kräver tillstånd från polisen.
Tillstånd ges normalt för ett kalenderår i taget. Polisen frågar alltid efter kommunens synpunkter såsom markägare innan tillstånd ges.

 Tänk på att polisen måste ha tid för att handlägga ansökan och att sökandeska betala en avgift till polisen.

 Följande gäller för:

 Servering utomhus i direkt anslutning till restaurang eller bar

 • Placeras så att avstånd från serveringsyta inklusive avgränsning (se nästa punkt) till kantsten/körbanekant* är minst 1,5 meter.
 • En avgränsning mot gångbana eller gångutrymme ska göras med räcke eller staket. Räcket eller staketet ska vara 0,9 meter högt och försett med en nedre tvärslå eller motsvarande 0,10 – 0,35 meter över mark.
  Observera att om staketet avses vara tätt så ska kommunens plan och byggkontor kontaktas. Detta för att kontoret ska avgöra om staketet kräver bygglov eller inte.

 Gatupratare

 • Placeras på gångbana eller gångutrymme vid lokalen som reklamen är avsedd för.
 • Avstånd från gatupratarens stativ/fot till kantsten/körbanekant* ska vara minst 1,5 meter.

 Varuskyltning

 • Placeras på gångbana eller gångutrymme direkt intill fasaden till butiksbyggnaden.
 • Avstånd från varukorgens eller skyltställets yttersta del till kantsten/körbanekant* ska vara minst 1,5 meter.
 • Varuskyltning får ske endast när butiken hålls öppen.

 *) Det fria måttet 1,5 meter gäller även till vägskyltsstolpe, belysningsstolpe, träd eller liknande fast hinder. Ränndalsstenen på gångfartsområdet, Storgatan i Klippan, jämställs i detta sammanhang med kantsten.