Spolningsarbete

Publicerad:

Från den 30 maj och 3 veckor framåt underhållsspolas vattenledningarna i Klippans kommun med start i Klippan.

Från den 30 maj och 3 veckor framåt underhållsspolas vattenledningarna i Klippans kommun med start i Klippan. Spolningarna görs 3-4 gånger per år i hela kommunen för att öka omsättningen på dricksvattnet och på så sätt säkerställa kvaliteten. Under spolningen kan det tidvis vara dåligt tryck i ledningen och vattnet kan vara missfärgat. Det missfärgade vattnet är inte farligt, spola i kranarna en stund så försvinner det.