Spolningsarbete i Klippan

Publicerad:

Måndagen den 4 oktober påbörjas spolningsarbetet av vattenledningsnätet i Klippan.

Spolningsarbetet görs för att våra vattenledningar ska fungera så bra som möjligt. Vattnet i din kran stängs inte av under spolningen men det kan bli missfärgat. Missfärgat vatten är inte farligt utan består av rostutfällningar. Låt gärna vattnet rinna i din kran i några minuter tills det är helt klart igen. Tänk på att inte använda din tvättmaskin direkt efter spolningen då ljusa kläder kan bli missfärgade.

Spolningen kan medföra att det bildas mindre vattenpölar vid vattenposter. Detta betyder inte att det är något läckage på ledningen.