Utbyte av VA-ledningar längs Gånstorpsvägen

Publicerad:

På tisdag, 18 februari, kommer arbetet med att byta ut spillvattenledningar/vattenledningar i västra delen av Gånstorpsvägen att påbörjas. 

Arbetet med ledningsbytet beräknas hålla på i 2-3 veckor.

Framkomligheten i den västra delen blir mest påverkad. I korsningen Rapsvägen/Gånstorpsvägen, till den östra delen, kommer personbilar att kunna passera men eventuell lastbil kommer inte fram.

Vi ber om överseende för eventuella störningar.