Avstängning av Vedbyvägen 16-30 september

Publicerad:

På grund av vägarbetet längsmed Vedbyvägen kommer vägen att behöva stängas av för genomfart på vardagar mellan klockan 07.00-16.00.

Vedbyvägen kommer vara avstängd för genomfart under vardagar klockan 07.00-16.00 under perioden 16-30 september. Omledning av trafiken kommer göras via Åkervägen-Kvarnvägen.

Avstängningen gäller inte de som bor längs vägen eller för räddningstjänsten.