Klippans kommun fördjupar sitt samarbete med Polisen gällande trafikfrågor i kommunen

Publicerad:

När det gäller trafiken i kommunen så inkommer det ofta synpunkter och klagomål på allt ifrån frekvent felparkerade bilar till fortkörningar och andra trafikstörande förhållanden.

Många vänder sig till kommunen när händelser och incidenter inträffar och efterlyser lösningar och åtgärder. Kommunens respektive polisens ansvar är svårt att skilja på och nu fördjupar vi samarbetet för informationsutbyte och samverkan kring trafikfrågor.

Mer information om samarbetet kommer publiceras fortlöpande efter varje steg i vår samverkan.