Mammarpsvägen stängs för genomfart på grund av vägarbete

Publicerad: 2020-10-01

Fram till och med den 20 november är Mammarpsgatan i Klippan avstängd för genomfartstrafik. Avstängningen gäller inte för de som bor på gatan eller för räddningstjänsten.