Ny gång- och cykelöverfart på Vedbyvägen

Publicerad:

Onsdagen den 1 april börjar vi att anlägga den nya gång- och cykelöverfarten på Vedbyvägen.

Arbetet beräknas pågå en vecka.

Tanken är att få en säker överfart från en befintlig gång- och cykelväg ner mot den nya skolan.

Arbetet innebär begränsad framkomlighet på Vedbyvägen.