Ny kartfunktion för skötselplaner

Publicerad:

Nu kan du se hur skötselplanerna ser ut i ditt bostadsområde.

Klippans kommun förvaltar cirka 1 800 000 m² mark som benämns park, parkmark eller natur. Benämningarna kommer från detaljplaner av skilda årgångar och har något olika innebörd.

All mark är inventerad och inlagd i Geosecma som är vårt GIS-verktyg. Nu kan du se våra skötselplaner för de olika delarna. Vill ni ta del av dess hittar ni dessa här.länk till annan webbplats

I kartverktyget kan du bland annat utläsa hur högt gräset får lov att växa innan det är dags att klippas.