Sandning på Storgatan

Publicerad:

På onsdag 13 juni kommer kommunens Gatu- och parkavdelning att lägga på sand på den delen av Storgatan i Klippan som är gångfartsområde.

Det här är ett arbete som behöver göras vart femte år. Arbetet kan innebära att det dammar under dagen, men vi kommer att vattna för att försöka minska ner dammet.

Vi gör det här arbetet just nu så att vi efteråt kan sätta ut sommarblommorna så att de inte dammas ner.
Gatan kommer att vara avstängd under arbetes gång.