Trafiksäkerhetsarbetet utmed Vedbyvägen fortsätter

Publicerad:

För att sänka hastigheten längs med sträckningen från Kvarnvägen till Bladgatan har gatu- och parkavdelningen planerat in sex så kallade chikaner.

Torsdagen den 23 april sätts tillfälliga betongöar (se bilden) ut för att man ska kunna se hur den tilltänkta lösningen med chikaner, snäva kurvor, fungerar. Testet pågår i två veckor och faller det väl ut så sätts ytterligare två ut.

Chikanerna som sätts ut den 23 april placeras vid Vedbyvägen 60 och 108. Två veckor där efter placeras chikanerna vid Vedbyvägen 84 och 98.

Om försöket går bra så permanentas chikanerna. Då anläggs de med hållbara material som exempelvis råkantsten. I chikanerna ska växter planteras för att öka de gröna inslagen i gaturummet.