Underhållsspolning av vattenledning

Publicerad:

Underhåll i Klippan framöver

Från den 12 September och 3 veckor framåt  underhållsspolas vattenledningarna i Klippan. Spolningarna görs 3-4 gånger per år i hela kommunen för att öka omsättningen på dricksvattnet och på så sätt säkerställa kvaliteten. Under spolningen kan det tidvis vara dåligt tryck i ledningen och vattnet kan vara missfärgat. Det missfärgade vattnet är inte farligt, spola i kranarna en stund så försvinner det.