VA-arbete på Mammarpsgatan

Publicerad:

Vi kommer med start måndag 28 maj att stänga av Mammarpsgatan för genomfart. Arbetet utförs i etapper och beräknas ta ett par veckor.

Detta på grund av VA-arbete där vi ska lägga om vattenledningarna. Arbetet kommer att innefatta hela Mammarpsgatan från Ladugårdsvägen till Östergatan. Den 28-29 maj kommer även delar av Östergatan att stängas av. Arbetet utförs i etapper och beräknas ta ett par veckor.

Tack för visad förståelse.