Vem ansvarar för vad?

Publicerad:

Det är inte alltid lätt att skilja på vad kommunen ansvarar för eller var andra myndigheter träder in. Många trafikrelaterade synpunkter kommer in till kommunen varje månad och en del kan kommunen jobba med, andra ligger på bland annat Polisen eller Trafikverket.

Till kommunen vänder man sig till vid trafikstörningar pga. infrastrukturella konstruktioner eller förändringar/bristfälligheter på våra gator och vägar, till exempel skador i asfalten, synpunkter om placering av vägskyltar, satta hastighetsbegränsningar, dålig sikt osv. Ansvaret för våra vägar inom kommunen kan också falla på olika instanser, kommunen ansvarar i regel för vägar inom detaljplanerat område, utanför detaljplanerat område kan det vara Trafikverket eller enskilda vägföreningar som ansvarar.

Generellt sett så ligger tillsynen och kontrollen av beteendeproblem i trafiken på polisen, alltså bryter enskilda trafikanter mot trafikregler är det polisen som man ska vända sig till. 
I Klippan har vi avgiftsfri parkering på våra gator med 24 timmar begränsning på vardagar. Behöver man parkera längre har vi 7-dygnsparkering nere vid stationen. Kommunen har ett avtal med en entreprenör gällande parkeringsövervakning i kommunen, ständig kommunikation sker med entreprenören då klagomål kommer in. Eventuella parkeringsböter som utställs vid denna parkeringsövervakning överklagas dock direkt till polisen då parkeringsvakterna jobbar under förordnande på uppdrag av polismyndigheten för tillsyn av att parkeringsregler efterföljs i kommunen.

Rapporter om nedskräpning i naturen förekommer också ofta, är det på kommunägd mark vänder man sig till kommunen, är det på privat mark vänder man sig till markägaren eller till Söderåsens Miljöförbund.
Glöm inte att ni kan använda vårt nya rapporteringssystem ”Fixa min gata”, en smart app för mobiltelefonen där ni kan följa ert ärende och bland annat ange GPS-position och skicka bilder. Här kan ni rapportera fel på allt ifrån skador i asfalten, trasig gatubelysning till skräp och klotter.