Vi drar nya VA-ledningar i Östra Ljungby och Gråmanstorp

Publicerad:

Röda linjen visar VA-ledningen. Klicka på bilden för att se ny pumpledning och pumpstation.

Det pågår mycket arbete i Östra Ljungby just nu. Nya verksamhetsområdet Månstorp växer fram och beräknas vara färdigt i maj, samtidigt läggs nya VA-ledningar i området samt till och från den nya pumpstationen i Östra Ljungby. Det planeras också en ny gång- och cykelväg längs väg 13.

Sedan sommaren har det nya verksamhetsområdet Månstorp vuxit fram i Östra Ljungby. På området  bygger vi gata, belysning, vatten- och avloppsystem samt drar fram el- och fibernät. I maj beräknas byggnationen vara färdig och efter det kommer företag att kunna köpa tomter till olika verksamheter.

Den befintliga VA-ledning som finns mellan Östra Ljungby och Lyckås är gammal och i dåligt skick och är svåråtkomlig. Därför har vi nu lagt en ny ledning med bättre placering längs med väg 13, från den nya pumpstationen.
Ledningsarbetet är snart klart, men återställningen längs med väg 13 kommer inte att genomföras eftersom det planeras en gång- och cykelväg på sträckan. Trafikverket är igång med planeringen och starten för byggandet är planerad till hösten 2020.

Läs mer om verksamhetsområde Månstorp.

Mer information om nya gång- och cykelvägen längs väg 13 finns på Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.