Vi rustar upp parkeringen på Trädgårdsgatan 5

Publicerad:

Med start på måndag 23 mars kommer vi att påbörja arbetet med att rusta upp parkeringen som finns på Trädgårdsgatan 5.

Arbetena beräknas pågå vecka 13, mellan 23-27 mars, och under den här tiden kommer parkeringen att vara avstängd.

I arbetet kommer bland annat belysningen att flyttas och förstärkas, kantstenen att sättas samt att grönytorna kommer att göras om.
Detta får till följd att vi kan utöka med ytterligare sex parkeringsplatser när arbetet är klart.

Grundarbetet kommer att utföras nu, men toppbeläggning inklusive målning kommer att ske under senhösten. Detta för att markarbetena ska hinna sätta sig ordentligt.
Under mellanperioden kommer det att vara möjligt att parkera som vanligt.