P-skiva

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Bild på vägskylt med symbolen för P-skiva.

På samtliga parkeringsplatser som är tidsbegränsade i kommunen gäller P-skiva.

På de tidsbegränsade parkeringar som P-skiva ska användas på finns tilläggsskyltar som tydligt talar om detta med symbolen "P-skiva" eller texten "P-skiva".
Det går bra att använda P-skiva från någon annan ort eller om du köpt den i butik, den behöver alltså inte vara från Klippans kommun. Digital P-skiva går också bra att använda. Om du inte har någon P-skiva räcker det med en handskriven lapp där du anger tid enligt regelverket.

Såhär använder du en P-skiva
När du har parkerat din bil ska du ställa in tiden på P-skivan på den närmast följande hel- eller halvtimmen räknat från den tidpunkt då du parkerar bilen.

Om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar och ska stå kvar efter tidsbegränsningen gäller, ställer du in klockslaget för tidsbegränsningens början. Till exempel om du parkerar klockan 07.00 på en plats som har tidsbegränsning från klockan 08.00 ställer du in P-skivan på klockan 08.00.

Parkeringstiden får inte överskrida den för platsen längst tillåtna tiden.

Skivan placeras framtill i fordonet med P-skivan väl synlig och läsbar utifrån.

Du får endast använda en P-skiva per parkeringstillfälle.

Parkeringsskiva eller motsvarande behöver endast användas om fordonet är parkerat när tidsbegränsning råder.