Parker och grönytor

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En park ska vara tillgänglig för i princip alla att vistas på. Marken är också planerad för att ge variation för ögat, skapa avstånd mellan bebyggelser, ge fortlevnadsmöjligheter för flora och fauna, och ibland att erbjuda plats för någon viss fritidsaktivitet.

Kommunen förvaltar cirka 1 800 000 m² mark som benämns park, parkmark eller natur. Benämningarna kommer från detaljplaner av skilda årgångar och har något olika innebörd.
All mark är inventerad och inlagd i Geosecma som är vårt GIS-verktyg. Här har vi lagt upp skötselplaner för de olika delarna. Vill ni ta del av dess hittar ni dessa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Park
I kommunen finns ett par parker. Då menar vi mark som har anordnats med bland annat träd, buskar och blommande växter för att vara en sinnlig plats, och som vi har avsikten att sköta väl.

Klippan
Stadsparken har en klassisk stil och gränsar i väster mot den berömda Sankt Petri kyrka. Kyrkan är ritad av den världsberömde arkitekten Sigurd Lewerentz och uppfördes 1966.

Ett besök i kyrka och promenad i parken kan rekommenderas. I parkens östra del finns lekplats och boulebanor. Blir vintern den rätta så spolas banorna till skridskois. Lekplatsen har byggts om till en bra standard för barn med funktionshinder.

Parken används även för en rad publika aktiviteter; som konserter, sommargympa, midsommarfirande och Klippanfesten.

Ljungbyhed
Mitt i hjärtat av Ljungbyhed ligger Parken. Den erbjuder plats för vila i skugga av träd, gräsmatta för lek och spel, lekplats och blomsterrabatter i lagom omfattning.

I parken finns en scen för musikframträdanden och andra arrangemang. Scenen har byggts med föreningarna Ljungbyheds Framtid och Ljungbyheds Köpmanna- och företagarförening som byggherre, med bidrag från Klippans kommun.

Även parken i Ljungbyhed används för publika aktiviteter.

Parkmark
Stora markområden längs med de större gatorna och inne i bostadsbebyggelsen är parkmark som sköts på sätt som kan variera från plats till plats.

Karaktäristiskt för 1970- och 80-talens villaområden är de stora grönytorna, som oftast är gräsmattor, dunglika träd- och buskplanteringar. Men allt detta gröna, som då var på modet att föra in i detaljplanerna, har inte kunnat skötas på ett bra sätt. Inte på grund av bristande kompetens utan mer på grund av stark konkurrens om kommunens pengar.

Under ekonomiskt mer besvärliga tider har verksamheterna vård, skola och omsorg prioriterats och besparingar har istället genomförts inom gatu- och parkförvaltningen.

Förbättrade arbetsmetoder, bättre utrustning och en del förenklingar av markanläggningarna har vägt upp situationen. Samtidigt som allmänna prisökningar och grönytor i nya bostadsområden tynger.

Sammantaget kan all parkmark inte skötas så att den uppfattas som välskött av flertalet betraktare. Insatserna måste ibland koncentreras till platser som ligger mer centralt och som kan ses och användas av många.

Vår parkpersonal gör sitt bästa utifrån nämnda förutsättningar för att ge så många som möjligt en bra upplevelse i parkerna och på grönområdena.