Siktskymmande växtlighet

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist

Byggnadsinspektör
Roger Lindén

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
För att undvika trafikolyckor är det viktigt att sikten hålls fri från växtlighet i korsningar. Skyltar och vägmärken får inte skymmas av växtligheten.

Tekniska förvaltningen har ansvar för växtlighet på allmän platsmark och fastighetsägare för växtlighet på tomtmark.

Vad gäller på tomtmark?

  • För dig som har utfart mot gata gäller att växter inte ska vara mer än 80 centimeter höga inom ett område på 2,5 meter från gata.
  • Tänk på att häcken ska växa inom ditt eget tomtområde. Om buskarna är för stora tvingas fotgängare och cyklister ut i gatan.
  • Fri höjd måste finnas för trafikanterna. Fri höjd är 2,5 meter för gång- eller 3,2 meter för cykelbana och 4,6 meter för körbana.

Det finns också särskilda mått för dig som har hörntomt. Här gäller att växter inte ska vara mer än 80 centimeter höga inom ett område på 10 meter från gatukorsning.

Framkomligheten är viktig för att service i form av renhållning och sophämtning ska fungera, men även för att det ska kännas tryggt och säkert när vi tar oss fram på våra gator, cykel- och gångbanor.

Klipp din häck och rädda liv.