Gå till innehåll

Ansök om utställning i Klippans konsthall

Nästa ansökningsperiod är hösten 2024, med sista ansökningsdag den 31 december. E-tjänsten för ansökan om att ställa ut i Klippans Konsthall öppnar igen i augusti/september 2024.

Klippans konsthall drivs i samarbete mellan Klippans kommun och Klippans konstförening (kallad Arrangören nedan).

Efter inskickade intresseanmälningar från konstnärer om att ställa ut i Klippans konsthall går en Utställningsgrupp bestående av representanter utsedda av kultur- och fritidsnämnden och Klippans konstförening gemensamt igenom de
inskickade intresseanmälningarna och genom gallring och omröstning väljer ut vilka som antas.

Alla intressenter får ett besked om beslut och de som har fått ett positivt besked om möjlighet att ställa ut ska godkänna de kriterier som gäller och får sedan ett förslag om utställningsperiod från Arrangören. Sedan skickas ett kontrakt från Klippans konstförening, som förväntas returneras påskrivet inom 30 dagar.

Den utställningsidé som den ansökande konstnären har blivit antagen med bör gälla. Om utställningsidén ändras markant innan utställningen öppnar utan att dialog och kommunikation med Arrangören har skett förbehåller sig Arrangören rätten att ställa in utställningen om parterna inte kan komma överens.

Klippans konstförening ansöker om utställningsersättning hos Sveriges konstföreningar, enligt MU-avtalets tariff p5, lägsta belopp. Ingen annan typ av ersättning utgår.

Klippans konstförening åtar sig att köpa minst ett verk för runt 4000 kronor från utställningen i Klippans konsthall. Är det flera utställare som deltar blir det mindre inköpsbelopp för var och en. Konstnären är härmed införstådd med att det bör finnas flera verk med i utställningen runt ovanstående prisklass. Om så inte är fallet förbehåller sig Klippans konstförening rätten att avstå inköp av verk från utställningen.

Provision vid eventuell försäljning av konstverk under utställningen utgår med 20% exkl moms till Klippans konstförening. Mindre försäljning och/eller tillhandahållande av annat material som berör utställningen, såsom böcker, häften och vykort, kan ske på plats under utställningen, men det praktiska kring detta måste då i god tid överenskommas om med Arrangören.

Konstnären står själv för kostnaden för frakten tur och retur till Klippans konsthall. Konstnären ansvarar också för att konstverken är försäkrade under frakten t/r.

Arrangören bekostar försäkring på plats i Klippans konsthall, för ett försäkrat värde på upp till 500 000 kronor, under hela utställningsperioden, inklusive upphängnings- och nedtagningsdagar.

Arrangören och konstnären hjälps åt kring utställningen med uppackning, hängning, samt nedmontering och nedpackning.
Efter avslutad utställning ska nedmontering och hämtning ske senast efterföljande vardag. Överenskommelse om när nedmontering och hämtning kan ske görs mellan konstnären och Klippans konstförening minst två veckor i förväg.

Arrangören ombesörjer och bekostar; utställningsaffischer och spridning av dessa, marknadsföring via hemsidor och sociala medier, kontakt med press/media, ett mindre antal flyers som kan användas för utskick av konstnären, samt tilltugg mm vid vernissage. Konstnären ombesörjer själv specifika inbjudningar till vernissage och sin utställning.

Konstnären uppmanas att i så god tid som möjligt skicka in bilder (i hög upplösning) av konstverk till Arrangören för underlag till affisch samt ett antal mindre bilder till press/media. I och med detta godkänner konstnären även att dessa inskickade bilder används för marknadsföring av utställningen på Facebook/sociala medier och på/via kommunens och konstföreningens hemsidor.

Dessutom önskas att konstnären skickar in en mindre presentationstext till Arrangören med relevant information angående utställningen, och en kort beskrivande text om konstnären själv, som kan användas för press/media och vid marknadsföring. Det önskas även underlag till en text om själva utställningen som kan användas i ett pedagogiskt syfte om och kring utställningen.

En sammanställning av de konstverk som ställs ut, med eventuella prisuppgifter, i Klippans konsthall (så kallad verklista) görs av konstnären själv på plats, i så god tid som möjligt, och tillhandahålls av Arrangören i samband med att utställningen öppnar.

Kontakt

Välkommen att kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på kultur.fritid@klippan.se eller Klippans konstförening på info@klippanskonstforening.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2024